Energetske Prenove - Grasvet

OVOJ STAVBE - FASADA

Prvi ukrep pri energetski sanaciji je razmislek o ustreznosti fasade. Večina stanovanjskih stavb (starejših) je neustrezno izolirana. Zato se običajno v prvem koraku odločimo o dodatni toplotni izolaciji fasade.  

_

STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

Skupaj s sanacijo fasade se odločimo tudi za zamenjavo oken in po potrebi zunanjih vrat. Stara okna so povečini energetsko neučinkovita in jih zato nadomestimo z novimi, ki so tudi do trikrat bolj izolativna.   

OSTREŠJE, KRITINA

Ustrezno izolirano ostrešje je kot kapa, ki nas v zimskem mrazu greje. Pri dodatno izolaciji ostrešja lahko z relativno majhnimi stroški dosežemo zelo velik prihranek pri stroških ogrevanja. 

_