OSTREŠJE, KRITINA

Veliko (15 -25 %) toplotnih izgub predstavljajo izgube skozi streho. V kolikor imamo neizkoriščeno hladno podstrešje, lahko z relativno poceni ukrepi zmanjšamo toplotne izgube.

           Najmanj, kar naredimo je dodatna toplotna izolacija podstrešja. Za zagotovitev energetske sanacije po veljavnem pravilniku zadošča  25 cm debeline toplotne izolacije. 

          V  starejših objektih z neizkoriščenim hladnim podstrešjem se velikokrat odločamo za adaptacijo podstrešja tako, da pridobimo nove stanovanjske prostore. Na ta način lahko ugodno v primerjavi z novogradnjami pridobimo novo stanovanjsko površino. Pri takem načinu adaptacije se poleg dodatne izolacije ostrešja običajno dodatno zaščiti ostrešje (zaščitni premazi), zamenja slabe dele ostrešja, po potrebi tudi zamenja staro kritino, vgradi strešna okna. Seveda pa je potem potrebno napraviti nove tlake, stene, razvode instalacij…

krov