Finance - Grasvet

Za naročnike vodimo postopek izterjave terjatev.

V okviru skupine GRASVET (podjetje GRASVET inženiring d.o.o) izvajamo sledeče finančne storitve:

  1. vodenje izterjave terjatev za naročnike, ki so v državni ali zasebni lasti,
  2. izterjavo terjatev vodimo ne glede na višino terjatve,

ZGODNJA IZTERJAVA – PREDSODNA IZTERJAVA

Naročnik si lahko v okviru svojega informacijskega sistema zagotovi sistemsko rešitev predaje primerov zunanji agenciji takoj po valuti zapadlosti dalje. Govorimo o t.i. zgodnji izterjavi, ki se prične od valute zapadlosti terjatve in traja do 2 meseca. Pomembno dejstvo je, da z izterjavo pričnemo TAKOJ po valuti zapadlosti ter, da si nadaljnji koraki sledijo v kratkih, zaporednih časovnih intervalih. Običajno je to pisni opomin in takoj zatem aktivna telefonska izterjava, pri čemer telefonsko  izterjavo izvajamo skozi cel dan, saj je verjetnost, da bomo vzpostavili kontakt z dolžnikom-fizično osebo, večja.

PREDSODNA IZTERJAVA PO INTERNEM OPOMINJANJU PRI NAROČNIKU

Vse večje globalizacijske razsežnosti zahtevajo, da podjetja, zaradi ekonomske odločitve, posamezne segmente svoje dejavnosti predajo v izvajanje za to usposobljenim podjetjem. Outsourcing izterjave je postal v mnogih podjetjih že standardna odločitev, sistemska rešitev izterjave pa sestavni del poslovne strategije pri naročnikih.
Samo dejstvo, da je stranka zapadla v dolg, še ne pomeni, da jo je potrebno tudi izgubiti, temveč gremo v aktivna pogajanja z njo. Kakšno pogajalsko pozicijo si bomo izborili, je odvisno od ljudi, ki komunicirajo z dolžniki. Zaporedje izvajanja posameznih korakov je temelj za učinkovito izterjavo terjatev, medtem ko sta poznavanje dejanskih težav dolžnika in izvora nastanka terjatve nujna pogoja za doseganje le-te. Ključna sta pisno opominjanje in telefonska izterjava, pri čemer imajo operaterji v klicnem centru pomembno vlogo, predvsem pa morajo dolžniku prisluhniti in ga poslušati. Izterjava po telefonu je zahtevno delo, zato morajo operaterji v klicnem centru biti prepričljivi in dovolj strokovni, obvladovati morajo ustrezne taktike, metode in veščine, ki si jih  pridobivajo skozi stalne oblike izobraževanja.
Skozi celoten proces izterjave je naš pomemben poudarek na ohranitvi odnosov med naročnikom in njegovim dolžnikom, saj dolžniki predstavljajo potencialne stranke naročnikom tudi v bodoče.

SODNA IZTERJAVA

Kot del celovite storitve glede upravljanja terjatev nudimo naročnikom tudi sodno izterjavo. V okviru standardov podjetja Grasvet lahko zastopamo našega naročnika skozi celoten postopek sodne izterjave.
Izmenjava informacij poteka v elektronski obliki. Sodno izterjavo izvajamo za pravne in fizične osebe. Za izvajanje procesa imamo usposobljene pravnike in zunanje odvetnike. Informacijsko podprta sodna izterjava terjatev omogoča preglednost, fleksibilnost, predvsem pa hitrejše poplačilo in večjo učinkovitost pri čemer nam elektronsko arhiviranje zagotavlja najvišjo stopnjo preglednosti. Pridobili smo si dovoljenje Ministrstva za pravosodje za paketno vlaganje izvršilnih predlogov, kar nam omogoča, da naenkrat elektronsko vložimo večje  število predlogov za izvršbo.
Za aktivno komuniciranje z dolžniki v izvršilnem postopku imamo podporo v lastnem klicnem centru, ki je informacijsko podprt s procesom sodne izterjave.

Vaše ime (zahtevano)

Vaš Email (zahtevano)

Predmet

Vaše sporočilo