Visoke gradnje - Grasvet

Pod pojmom visoke gradnje spada gradnja stavb. Razvrščamo lahko stanovanjske in nestanovanjske zgradbe zgrajene za trajne namene za bivanje in zaščito ljudi, živali ali stvari. Po zahtevnosti (po ZGO) so lahko enostavni, nezahtevni ali zahtevni objekti. Glede na vrsto gradnje so lahko novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije.

Za zahtevne in manj zahtevne objekte je pred posegom potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Našim strankam lahko ponudimo naslednje storitve :

- projektiranje (Idejni projekt, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Projekt za izvedbo)

- geodetske storitve (ponetek stanja, zakoličbe)

- tehnične rešitve

- vodenje in izvedba gradbenih del

- končni obračun in primopredaja

 

 

 

Vaše ime (zahtevano)

Vaš Email (zahtevano)

Predmet

Vaše sporočilo