Vodenje projektov - Grasvet

Vodenje gradbenih projektov za investitorja je dejavnost, ki obsega širok obseg dejavnosti in znanja.  

V fazi priprave izvedbe :

  •  pregled tehnične dokumentacije
  • racionalizacija projekta
  • izdelava terminskega plana
  • izbor izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del

V fazi izvedbe del :

  • spremljanje terminskega plana
  • kontrola kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala
  • priprava začasnih obračunov del (situacije, tranše)
  • koordinacija med investitorjem, projektantom, nadzorom in izvajalci del
  • priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja
  • priprava končnega obračuna in primopredaja del